Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
A.A. Meeting 5:30 pm
A.A. Meeting @ Choir Room
Dec 1 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Hispanic Worship 7:00 pm
Hispanic Worship @ Eastview UMC - Anthony Hall
Dec 1 @ 7:00 pm
 
2
Adult Bible Study 8:30 am
Adult Bible Study @ Lounge
Dec 2 @ 8:30 am – 9:30 am
 
Sunday School Grades 1-12 9:00 am
Sunday School Grades 1-12 @ Downstairs
Dec 2 @ 9:00 am
 
Worship 10:00 am
Worship @ Sanctuary
Dec 2 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Bible Study 12:00 pm
Bible Study @ Eastview UMC -- Choir Room
Dec 2 @ 12:00 pm
 
Girl Scouts 1:30 pm
Girl Scouts
Dec 2 @ 1:30 pm – 3:30 pm
 
3
Girl Scouts 6:30 pm
Girl Scouts
Dec 3 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Trustees 7:00 pm
Trustees
Dec 3 @ 7:00 pm – 8:00 pm
 
A.A. Meeting 7:30 pm
A.A. Meeting @ Anthony Hall
Dec 3 @ 7:30 pm – 9:00 pm
 
4
5
Mens Breakfast 6:45 am
Mens Breakfast
Dec 5 @ 6:45 am – 7:45 am
 
Kids Dance 5:30 pm
Kids Dance @ Anthony Hall
Dec 5 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Girl Scouts 6:00 pm
Girl Scouts
Dec 5 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Sisters in Christ 6:30 pm
Sisters in Christ @ Church Lounge
Dec 5 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
7
Hispanic Bible Study 7:30 pm
Hispanic Bible Study @ Sanctuary
Dec 7 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
8
Christmas Dinner at TAT 5:00 pm
Christmas Dinner at TAT
Dec 8 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
A.A. Meeting 5:30 pm
A.A. Meeting @ Choir Room
Dec 8 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Hispanic Worship 7:00 pm
Hispanic Worship @ Eastview UMC - Anthony Hall
Dec 8 @ 7:00 pm
 
9
Adult Bible Study 8:30 am
Adult Bible Study @ Lounge
Dec 9 @ 8:30 am – 9:30 am
 
Sunday School Grades 1-12 9:00 am
Sunday School Grades 1-12 @ Downstairs
Dec 9 @ 9:00 am
 
Worship 10:00 am
Worship @ Sanctuary
Dec 9 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Bible Study 12:00 pm
Bible Study @ Eastview UMC -- Choir Room
Dec 9 @ 12:00 pm
 
Girl Scouts 1:30 pm
Girl Scouts
Dec 9 @ 1:30 pm – 3:30 pm
 
10
Finance 6:30 pm
Finance
Dec 10 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Girl Scouts 6:30 pm
Girl Scouts
Dec 10 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
A.A. Meeting 7:30 pm
A.A. Meeting @ Anthony Hall
Dec 10 @ 7:30 pm – 9:00 pm
 
12
Mens Breakfast 6:45 am
Mens Breakfast
Dec 12 @ 6:45 am – 7:45 am
 
Kids Dance 5:30 pm
Kids Dance @ Anthony Hall
Dec 12 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Girl Scouts 6:00 pm
Girl Scouts
Dec 12 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Sisters in Christ 6:30 pm
Sisters in Christ @ Church Lounge
Dec 12 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
14
Hispanic Bible Study 7:30 pm
Hispanic Bible Study @ Sanctuary
Dec 14 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
15
UMM Breakfast 10:00 am
UMM Breakfast @ Frisch's
Dec 15 @ 10:00 am – 11:00 am
 
A.A. Meeting 5:30 pm
A.A. Meeting @ Choir Room
Dec 15 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Hispanic Worship 7:00 pm
Hispanic Worship @ Eastview UMC - Anthony Hall
Dec 15 @ 7:00 pm
 
16
Adult Bible Study 8:30 am
Adult Bible Study @ Lounge
Dec 16 @ 8:30 am – 9:30 am
 
Sunday School Grades 1-12 9:00 am
Sunday School Grades 1-12 @ Downstairs
Dec 16 @ 9:00 am
 
Worship 10:00 am
Worship @ Sanctuary
Dec 16 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Bible Study 12:00 pm
Bible Study @ Eastview UMC -- Choir Room
Dec 16 @ 12:00 pm
 
Girl Scouts 1:30 pm
Girl Scouts
Dec 16 @ 1:30 pm – 3:30 pm
 
17
Girl Scouts 6:30 pm
Girl Scouts
Dec 17 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
A.A. Meeting 7:30 pm
A.A. Meeting @ Anthony Hall
Dec 17 @ 7:30 pm – 9:00 pm
 
19
Mens Breakfast 6:45 am
Mens Breakfast
Dec 19 @ 6:45 am – 7:45 am
 
Kids Dance 5:30 pm
Kids Dance @ Anthony Hall
Dec 19 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Girl Scouts 6:00 pm
Girl Scouts
Dec 19 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Sisters in Christ 6:30 pm
Sisters in Christ @ Church Lounge
Dec 19 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
21
Hispanic Bible Study 7:30 pm
Hispanic Bible Study @ Sanctuary
Dec 21 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
22
A.A. Meeting 5:30 pm
A.A. Meeting @ Choir Room
Dec 22 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Hispanic Worship 7:00 pm
Hispanic Worship @ Eastview UMC - Anthony Hall
Dec 22 @ 7:00 pm
 
23
Adult Bible Study 8:30 am
Adult Bible Study @ Lounge
Dec 23 @ 8:30 am – 9:30 am
 
Sunday School Grades 1-12 9:00 am
Sunday School Grades 1-12 @ Downstairs
Dec 23 @ 9:00 am
 
Worship 10:00 am
Worship @ Sanctuary
Dec 23 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Bible Study 12:00 pm
Bible Study @ Eastview UMC -- Choir Room
Dec 23 @ 12:00 pm
 
Girl Scouts 1:30 pm
Girl Scouts
Dec 23 @ 1:30 pm – 3:30 pm
 
24
Girl Scouts 6:30 pm
Girl Scouts
Dec 24 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Leadership 6:30 pm
Leadership
Dec 24 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
A.A. Meeting 7:30 pm
A.A. Meeting @ Anthony Hall
Dec 24 @ 7:30 pm – 9:00 pm
 
25
26
Mens Breakfast 6:45 am
Mens Breakfast
Dec 26 @ 6:45 am – 7:45 am
 
Kids Dance 5:30 pm
Kids Dance @ Anthony Hall
Dec 26 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Girl Scouts 6:00 pm
Girl Scouts
Dec 26 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Sisters in Christ 6:30 pm
Sisters in Christ @ Church Lounge
Dec 26 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
28
Hispanic Bible Study 7:30 pm
Hispanic Bible Study @ Sanctuary
Dec 28 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
29
A.A. Meeting 5:30 pm
A.A. Meeting @ Choir Room
Dec 29 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Hispanic Worship 7:00 pm
Hispanic Worship @ Eastview UMC - Anthony Hall
Dec 29 @ 7:00 pm
 
30
Adult Bible Study 8:30 am
Adult Bible Study @ Lounge
Dec 30 @ 8:30 am – 9:30 am
 
Sunday School Grades 1-12 9:00 am
Sunday School Grades 1-12 @ Downstairs
Dec 30 @ 9:00 am
 
Worship 10:00 am
Worship @ Sanctuary
Dec 30 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Bible Study 12:00 pm
Bible Study @ Eastview UMC -- Choir Room
Dec 30 @ 12:00 pm
 
Girl Scouts 1:30 pm
Girl Scouts
Dec 30 @ 1:30 pm – 3:30 pm
 
31
Girl Scouts 6:30 pm
Girl Scouts
Dec 31 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
A.A. Meeting 7:30 pm
A.A. Meeting @ Anthony Hall
Dec 31 @ 7:30 pm – 9:00 pm